Güzellik Merkezi Açmak İçin Ne Gerekli ?

Türkiye’de güzellik merkezleri son zamanlarda ciddi bir şekilde talep görmeye başladı. 5 6 sene öncesine kadar yalnız büyük şehirlerde bir kaç popüler semtlerde yer alan güzellik merkezleri artık Anadolu’nun küçük ilçelerinde bile açılıyor. Fakat birçok işletme bu konuda merdiven altı tabiriyle profesyonel çalışmamasından dolayı çok fazla yüksek ciro kazanamıyor. İş fikirleri olarak bakıldığında güzellik merkezi açmak kazançlı bir iş olduğu gibi profesyonel olarak da bu işi yapan girişimciler ve yatırımcılar ciddi gelirler elde ediyor.

Güzellik merkezini her girişimci malesef açamıyor. Sağlık Bakanlığı tarafınca ilgili olan il müdürlüğüne güzellik sertifikasına sahip tabiplerin başvurusu ile onay alınabilmektedir. Hali hazırda bu sertifikaya sahip değilseniz eğer bu iş fikri size uygun olmayacaktır. Ancak bu sertifikaya sahip birisi ile de çalışma sağlayabilirsiniz.

Güzellik Merkezi Açmak


Eğer güzellik merkezi açmak istiyorsanız ortalama olarak 300 bin liralık bir yatırım bütçesi elinizde olması gerekmektedir. Güzellik salonları bir insanın güzelliği konusunda istenebilecek olan tüm isteklerini karşılayacak kapasiteye sahip olması gerektirmektedir.

Önemli bir uyarı vermek gerekirse, güzellik merkezleri ile güzellik salonları birbirlerinden farklı konularda yer edinebilmektedirler. Bir güzellik salonunda tabip çalıştırmak gerekli değildir, fakat merkezlerinde bu zorunluluk olarak bulunmaktadır. Zira güzellik salonlarında tedavi amaçlı ekipmanlar yer almıyorken, merkezlerde lazer epilasyon işlemleri dahi yapılmaktadır.

Güzellik Merkezinin İşleyişi


Güzellik merkezleri için personel ilgililiği, iç dizayn steril ortamın sağlanabilmesi gibi konular büyük konuda önem taşımaktadır. Bu tarz merkezlerde müşteriler sağlık amacı ile değil güzellik amacıyla bulunmaktadır. Bundan dolayı güvensizlik sağlayacak olan herhangi bir sorun müşterinin sizden uzaklaşmasına neden olabilmektedir.

Güzellik merkezlerinde en az 4 5 personel çalışması gerekmektedir. Bu çalışanların sektör deneyimine sahip olması son derece önemli faktördür. Bunun dışarısında personelin müşteri ile ilişkilerinin kuvvetli olması daimi olmayı sağlayacaktır. Özellikle danışma bölümünde bulunan personel bütün iş yükünüz için belirleyici konumda olabilir.

Kar Sağlamak


Güzellik merkezlerinin müşterileri genel olarak üst gelir grubunda yer alan insanlardır. Güzellik merkezi ile ilgili olarak bütün çalışmalarda kar marjı çok yüksektir. Ortalama olarak bir iş yüküne sahip güzellik merkezleri aylık 40 bin liraya kadar net gelir etmesi mümkündür.

Resmi İşlem ve Mevzuatlar


Güzellik merkezi açmak istiyorsanız sizler için ilgili mevzuat şu şekilde;

Sağlık kuruluşunu açacak olanların bizzat ya da mesul müdürleri vasıtasıyla müdürlüğüne (kastedilen müdürlük sağlık müdürlüğü) bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir

Dilekçeye ekli dosyada;

a) Sağlık kuruluşunun faaliyet göstereceği adres,
b) Sağlık kuruluşunun yerleşim planını gösterir 1/100 ölçekli mimar tarafından onaylı krokisi,
c) Sağlık kuruluşu bir şirket tarafından açılacak ise ticaret sicili gazetesinin ve şirket ortaklarının son durumunu gösteren yetkili mercilerden alınan belgenin bir örneği,
d) Sağlık kuruluşunda Yönetmelik ekinde belirtilen bulundurulması zorunlu araç, gereç ve malzemelerin asgari nitelik ve miktarlarını gösteren mesul müdür tarafından düzenlenen liste,
e) Sağlık kuruluşunda çalışan tüm personelin kuruluşta icra edeceği işe göre diplomalarının, kurs belgelerinin ve nüfus cüzdanlarının suretleri ve iki adet vesikalık fotoğrafları,
f) Çalışan tabiplerin diploma veya varsa uzmanlık belgelerinin birer örnekleri ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları,
g) Sağlık kuruluşu bünyesinde bulundurulacak elektroterapi cihazları, ultrasound, pasif jimnastik, lifting cihazları, laser epilasyon cihazları vb. cihazların sahip oldukları yerli üretim için T.S.E. belgesi, ithal cihazlar için o ülkede kullanılıp satıldığına dair ilgili sağlık otoritelerince onaylı sağlık sertifikalarının orijinal belgeleri ile Türkçe tercümelerinin birer örneklerinin, bulundurulması şarttır.

Bir cevap yazın