Romanow Koyun Yetiştiriciliği – 100 Koyunluk Çiftlik Maliyeti

Et ve yavru verimliliği bakımından en kazançlı koyun türlerinden biri olarak bilinen Romanov koyunların avantajlarından özelliklerinden ve yetiştirilmesi esnasında ilgi edilmesi gerekenlerden ve 100 başlık bir romanov koyun çiftliğinin kurulum maliyetinden sizlere bahsedeceğiz.

Hayvan yetiştiriciliği son zamanlarda karlı iş fikirlerin biri olarak uygulanmaktadır. Bilhassa ufak baş hayvancılık hem versiyon yönünden epey çok üstünlük sağlar. Büyükbaş hayvancılık yapmış çiftçiler ve yetiştiriciler senede bir sefer yavru alırlar. Küçük baş hayvan yetiştiriciliği yapmış çiftçiler ise senede 2 sefer yavru alabilirler. Ufak baş hayvan çeşitleri arasında kuzu makinesi olarak malum Romanov türü senede iki sefer doğum yapılabilir. Bu özelliğiyle çiftçilere üstünlük gerçekleştiren romanov koyun türü her doğurmasında 4 kuzuya kadar doğurabilir. Bu da senede tahminen 6 ila 8 yeni yavru sahibi olmanız anlamına gelir.

Romanov Koyununun Üstünlükleri ve Özellikleri

Romanov koyunları senede iki sefer doğum yapmış ve kuzu aldıktan 40 gün ardından yeniden döllenebilen çeşitler oldukları için kazançlı iş fikri olarak görülen romanov koyu yetiştiriciliği karlı bir iş fikri meydana gelmiştir. Eti için yetiştirilen romanov koyunları senede 6 adet kuzu yavrulamaktadır.

Romanov koyun yetiştirmek karlı mıdır ?

Romanov koyunlarının bir başka ehemmiyetli özelliği de yavrularının defa metanetli olması ve yaşamda kalma oranlarının başka koyun çeşitlerine göre % 80 daha çok olmasıdır. Ayrı olarak romanov koyunlarının yavruları 4 aylıkken döllenebildikleri için kısa müddet de yavrudan yavru alabiliyorsunuz. Bu özelliği hasebiyle romanov koyunlarına kuzu makinesi olarak tanımlanmaktadır. Bu vaziyet yetiştiriciler açsından kar oranının artması demektir. Bir romanov çiftliği kurmak için ilgi faktörüz lüzumlenen bütün öğeleri şöyle sıralayabiliriz.

1 ) Yer seçimi: Koyun ağıllarının kurulacağı alanın seçilmesi defa ehemmiyetlidir. Koyunlar için en uygun şartları sağlamanız romanov koyunlarının bereketli olmasını sağlayacağı gibi et verimlerinin de çok olmasını sağlayacaktır. Bundan dolayı yer seçimi esnasında; meraya yakın olması, zemindeki suyun yüksek olmaması, meyilli şekilde alana sahip olması, ağılda oluşacak koku hasebiyle etrafında yakında köyler ve kentleşme olmaması, kuzey rüzgarını almaması gerekmektedir. Bu özelliklere sahip yer seçimi veriminizin defa yüksek olmasını sağlar.

2 ) Ağıl seçimi: Ağıllar,bölge iklimine makul bir şeklinde kurulmalıdır. Ağıl ve dış bölge heyeti bulunduğu alanın hakim rüzgarını almamalı, koyun hayatına makul bir tasarıya sahip olmalı, besleyeceğiniz hayvanlariçin en uygun büyüklüğe sahip olmalı, yavrulama ve döllenme için ayrıkısımları barındırmalıdır. Gebe ve yavrulamış bir koyun için en uygun hayat kısmı minimum 2.5 metrekare, erkek koyun için 0.7 metrekare, koç için 1.5 metrekare, 2 kuzuiçin 0.5 metre kare alan baz alınarak ağıl büyüklüğü hesabı yapılmalıdır.

3 ) Yemlikler; Ağıl için ve dışında yer oynayacak olan yemlikler koyun başına 0.4 metre, koç başına 0.5 metre, kuzu başına da 0.2 metre olacak şeklinde hesaplanmalıdır. Suluklar ağıl için ve dışında basit ulaşılabilecek noktaya tasarlanmalıdır.

4 ) Ekipmanlar; Ağıl için ya da çiftlik için yer oynayacak ekipmanlar için tartım makineleri, doğumhanenin ısısını gerçekleştiren ısıtma sistemi, taşıma işlemleri için bir traktör, bir tanker, yem karışımı sağlaması için yem karıştırma makinesi, ayırıcı çitler, kırkım aşılama için gereksinim duyulacak ekipmanlar çiftlik için kesinlikle bulunmalıdır.

5 ) Koyun seçimi: Döllenmeyi sağlayacak koçlar döl verimine sahip, kondisyonu iyi, ve hastalığı olmayan koçlar olarak tercih edilmelidir. Dişi koyunlar ise ilk kez kuzulayacak hamile koyunlar olarak ya da henüzevvel kuzulamamış koyunlar olarak tercih edilmelidir. Sürünüz yeterli olduğunu düşündüğü kadarı ile genç hayvanlardan oluşmalıdır. Bu vaziyet sizin kar oranınızı ve sirkülasyon için geride bıraktığımızsüreyi daha çok uzatacaktır.

6 ) Besleme için yem: Çiftlik için bir mera kısmı oluşturmanız yeme ödeyeceğiniz ücretlerin butonunu sağlayacaktır.
Mera yemi hayvanlar için en uygun bir yem bulunduğu için yoğun otlar yetiştirmeli ya da mera sahiplerinden satın almanız gerekiyor. Hayvan başına 150 gram yoğun ot ya da 400 gram yoğun yem bir öğüniçin hayvanın doymasını sağlar. Koçlar biraz daha çok yeme gereksinim duyacağı için koçlara 850 gramyoğun yem verilmelidir.
Romanov çiftliğinde bir koyun için senelik yem miktarı: 5 ay merada otlatma 250 gram/gün yoğun yem, 7 ay 1200 gram / gün yoğun yem olarak hesaplanabilir.

7 ) Aşılama : Romanov koyunları defa üreyen çeşitler bulunduğu için aşılama yaparak yavru elde edebilirsiniz. Bunun için en uygun aşılama odası oluşturmanız ve aşılama aletlerine sahip olmanız gerekmektedir. Aşılama çiftliğin sürdürülebilirliği yönünden defa ehemmiyetlidir. Bu nedenle aşılama odası ve ekipmanları için en uygun şartlar sağlanmalıdır.

8 ) Hayvan sayısı: Romanov çiftliği için seçenek edilecek hayvan adedi belirlenirken her 25 dişi koyun başına 1 koç alınmalıdır. Koç adedi daha çok da tutulabilir fakat asgari miktar 1/25 olması gereklidir.

100 Romanov Koyun için Çiftlik Kurulum Maliyeti

İçerisinde 100 romanov koyun tespit edilen bir çiftliğin tahminen fiyat ve kar sayısını hesaplamaya çalışacağız.

Maliyet hesapları

100 Koyunluk bir romanov çiftliği için:

  • Ağıl binası: 2000 metrekare olmalı ————— 148.000 TL
  • Ayırıcı çitler —————— 156 metre ———- 800 TL
  • Yemlikler ——————— 8 adet ————— 1.040 TL
  • Suluklar———————– 6 adet ————— 1200 TL
  • Traktör———————— 1 adet ————— 25.000 TL
  • Yem karıştırma makinesi— 1 adet ————— 10.000 TL
  • Arazi bedeli —————— 5 dönüm ———– 50.000 TL
  • Romanov dişi koyun ——– 100 adet ———– 80.000 TL
  • Koç —————————- 4 adet ————– 4.800 TL

Bu fiyat kalemleri toplandığında 100 koyunluk bir romanov koyun çiftliği için 321000 TL gibi bir bütçeye sahip olmanız gerekmektedir. Kuracak olduğunuz romanov koyun çiftliği kuzuların yavrulamaya başlamasından sonra koyun olarak satışlarından veya et olarak satışlarından kazanç elde etmeye başlayacaksınız. Koyunların kuzulamasından sonra 4 – 5 aylıkken satılacak olan koyun başına 800 TL gelir elde edebilirsiniz. Her koyunun ortalama olarak 4 yavru vereceğini hesaplayarak, ilk yavrulamada bile 400 kuzu sahibi olmanız mümkündür. Bu kuzuları 3 aylık olduğu zaman satarsanız ortalama olarak 75000 TL gelir elde edebilirsiniz. Elde edeceğiniz gelir çiftliğin kendini yönetim edebileceği noktaya gelene kadar çiftlik için kullanmak gerekir. Ayrıca kuzular için ek kuzu hane yapması da bu gelir kullanılarak yapılmalıdır. Kuzuları kuzu şeklinde de satabilirsiniz. 20 günlük kuzu durumunda sattığınızda hem yem karınız gerçekleşir hatta kuzular için yeni yerler inşa etmek mecburiyetinde kalmazsınız.

“Romanow Koyun Yetiştiriciliği – 100 Koyunluk Çiftlik Maliyeti” üzerine 1 yorum.

Bir cevap yazın